FamilievandenBerg

Pedigree map of Martijntje van der Voorn (Vooren)


1 individual displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Martijntje van der Voorn (Vooren), Marijtie Teunis “Maria” Swaenevelt, Aart (Arnold) Janssen van der Voorn, Martijntje Claes “Martina” de Groot, Joannes van der Voorn (Voorden), Claes de Groot.